Những gói thầu/hợp đồng ấn tượng

Những gói thầu/hợp đồng đáng chú ý của HiPT trong năm 2010

1. “Nâng cấp phần cứng – Thuộc Dự án Nâng cấp HT IN Support pha 4 cho VMS theo HĐ 2009-22, 21”, trị giá hơn 16,6 tỷ đồng.

2. “Mobile EZ pha 3 cho VMS theo HĐ 07-26/HIPT-Utiba”, trị giá 10,2 tỷ đồng.

3. “Triển khai mở rộng HT bảo mật quản lý và cấp phát mã khoá công khai NHNN” cho Cục công nghệ tin học HĐ 658-09, trị giá gần 41 tỷ đồng.

4. “Cung cấp hàng hoá, dịch vụ phụ trợ nâng cấp thiết bị và phần mềm hiện đại hóa Tổng cục thống kê” cho Tổng cục thống kê, trị giá gần 30 tỷ đồng.

5. “Bảo trì phần mềm ứng dụng và Tuxedo” cho Cục công nghệ tin học ngân hàng, trị giá gần 72 tỷ đồng.

6. “Cung cấp hạ tầng phần cứng và phần mềm phục vụ triển khai giải pháp phần mềm chuyển mạch tài chính và quản lý thẻ” cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, trị giá hơn 11 tỷ đồng.

7. “Trang bị bản quyền phần mềm Oracle của Tập đoàn Bảo Việt” thuộc dự án “Trang bị bản quyền phần mềm Oracle của Tập đoàn Bảo Việt”, trị giá hơn 33 tỷ đồng.

8. “Cung cấp và lắp đặt thiết bị CNTT cho Trung tâm dữ liệu của Trung tâm thông tin thị trường lao động (Bộ LĐTBXH)” và “Phần cứng cho các đơn vị thông tin thị trường lao động trong 5 Trung tâm Dịch vụ Việc làm (ESCs)” cho Tổ chức việc làm (ILO), trị giá hơn 27,5 tỷ đồng.

9. “Cung cấp và lắp đặt các thiết bị phần mềm và thông tin thị trường lao động tại 10 đơn vị Trung tâm Dịch vụ Việc làm (ESCs) – Giai đoạn mở rộng” cho tổ chức việc làm (ILO), trị giá hơn 22 tỷ đồng.

10. “Cung cấp phần cứng, phần mềm hệ thống và dịch vụ thiết kế, triển khai, đào tạo và hỗ trợ” cho Công ty CP Tin học Viễn thông Hàng Không, trị giá hơn 17,5 tỷ đồng.

11. “Cung cấp giải pháp Data Warehouse” cho Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), trị giá gần 30,3 tỷ đồng.

12. “Mua sắm thiết bị tin học 2010 cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước”, trị giá hơn 33,6 tỷ đồng.