PreSale là gì?

Có nhiều người thắc mắc, Presale làm việc gì? Nếu để ý một chút thì ngay trong cách đặt tên đã thể hiện khá rõ chức năng của vị trí này. Presale (trước bán hàng) là công việc vô cùng hấp dẫn đối với dân công nghệ, kỹ thuật.

Khi nói tới kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực giải pháp CNTT, ngoài việc bàn tới doanh số, lợi nhuận, còn một nhân tố cực kỳ quan trọng khác đó là Công nghệ, Giải pháp.

Một dự án CNTT thông thường trải qua 03 giai đoạn khác nhau:

Giai đoạn I: Tư vấn, thiết kế giải pháp

Đây là giai đoạn đầu tiên của một dự án CNTT và cũng là giai đoạn mà công việc của Presale chiếm vị trí quan trọng nhất. Nếu là một Presale, bạn phải phối hợp cùng với cán bộ kinh doanh tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với khách hàng. Cán bộ kinh doanh là người xây dựng các mối quan hệ khách hàng, Presale là người thể hiện năng lực hiểu biết, có khả năng bao quát, nắm bắt các yêu cầu của khách hàng về mặt kỹ thuật, công nghệ. Dựa trên các yêu cầu đó, Presale tham gia tư vấn, xây dựng các giải pháp CNTT cho khách hàng. Giải pháp CNTT là sự kết hợp của công nghệ dựa trên nền tảng các hãng và sự hiểu biết nhu cầu ứng dụng CNTT của khách hàng.

Là một Presale giỏi, có nghĩa là bạn phải thể hiện được đầy đủ hiểu biết của mình về công nghệ và ứng dụng từng mảng công nghệ phù hợp vào việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quá trình xây dựng giải pháp CNTT là một quá trình trao đổi qua lại giữa khách hàng và Presale. Đôi khi, Presale phải tự đặt ra các tiêu chuẩn ứng dụng CNTT dựa trên năng lực, kinh nghiệm của mình, để góp ý, tư vấn cho khách hàng. Một giải pháp CNTT khả thi không chỉ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, mà còn được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại, có khả năng mang lại thành công cho khách hàng về mặt ứng dụng CNTT và quan trọng là sự phát triển song hành cùng với thành công của khách hàng. Giải pháp CNTT khả thi hội đủ các yêu tố về kinh phí đầu tư, hiệu quả sử dụng và đáp ứng năng lực quản lý của khách hàng.

Giai đoạn II: Xây dựng Hồ sơ dự thầu

Để xây dựng Hồ sơ dự thầu (HSDT) của các dự án CNTT, cán bộ Presale là người chịu trách nhiệm chính và quan trọng nhất về mặt kỹ thuật, giải pháp. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của dự án vì kết quả là việc được khách hàng lựa chọn trúng thầu. Không như giai đoạn tư vấn giải pháp, xây dựng HSDT cần ở Presale tính cẩn thận, khả năng tập trung cao độ, chi tiết và tầm hiểu biết sâu để có thể lựa chọn sản phẩm, giải pháp phù hợp. Ngoài ra, một Presale giỏi phải vừa có thể tìm ra sản phẩm, giải pháp phù hợp đáp ứng HSMT, vừa phải so sánh được giải pháp, sản phẩm của đối thủ. Lựa chọn sản phẩm, giải pháp phù hợp quyết định phần lớn khả năng trúng thầu.

Giai đoạn III: Triển khai dự án

Sau khi hợp đồng được ký kết, dự án chuyển sang giai đoạn triển khai. Giai đoạn này, Presale tham gia hỗ trợ triển khai, đặc biệt là triển khai các dự án có công nghệ mới. Quá trình tham gia dự án từ lúc tư vấn đến triển khai hoặc hỗ trợ triển khai giúp Presale có cái nhìn bao quát về dự án và kết hợp với năng lực của mình, hỗ trợ đội triển khai hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, tổng kết lại, một dự án thành công có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ làm Presale. Bỏ qua các yếu tố về quan hệ khách hàng, công việc của mỗi cán bộ Presale là những viên gạch trực tiếp xây dựng nên một hình ảnh HiPT mạnh về giải pháp, sáng tạo về công nghệ. Đó là yếu tố quan trọng nhất giúp khách hàng và đối tác đánh giá sức mạnh của HiPT, sức mạnh dựa trên nền tảng công nghệ, giải pháp.

Phạm Văn Quang – Trưởng phòng Pre-Sale Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học HiPT (HiPT ST)