RAD đào tạo cho khách hàng VTI

Ngày 21 và 22/02/2011, Công ty HiPT SC tổ chức buổi đào tạo “Quản lý, vận hành, khai thác thiệt bị IP Converter cho GSM Trunking” của hãng RAD dành cho hơn 20 kỹ thuật viên của khách hàng VTI trên toàn quốc.

Buổi đào tạo nằm trong quá trình triển khai gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống chuyển đổi TDM – IP tập trung” thuộc dự án “Trang bị thiết bị IP Converter cho dịch vụ GSM Trunking”. Gói thầu trị giá gần 6 tỷ đồng, ký ngày 30/7/2010.

RAD Data Communications là nhà sản xuất các thiết bị truy cập chất lượng cao và thiết bị mạng lưới chuyển tiếp cho truyền thông dữ liệu và các ứng dụng viễn thông. Đây cũng là thành viên của Tập đoàn RAD – một trong nhà cung cấp hàng đầu thế giới về sản phẩm và giải pháp liên kết mạng.