Tập đoàn HiPT nhận liên tiếp 7 bằng khen và giấy khen

Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM Tập đoàn HiPT đã liên tiếp nhận được 7 bằng khen, giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Uý ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNSC HCM với các thành tích đã đạt được trong năm qua.

Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM Tập đoàn HiPT đã liên tiếp nhận được 7 bằng khen, giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Uý ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNSC HCM với các thành tích đã đạt được trong năm qua.

Vừa qua, Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM Tập đoàn HiPT đã liên tiếp nhận được 7 bằng khen, giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Uý ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNSC HCM với các thành tích đã đạt được trong năm qua. Cụ thể như sau:

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ tặng Giấy khen cho:

– Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2007;

– Đồng chí Phạm Thị Thuý, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2007;

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho:

– Ban nữ công Công đoàn Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2007.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNSC HCM tặng Bằng khen cho:

– Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007;

– Đồng chí Hoàng Hồng Nhung, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT, Quận Tây Hồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2007.

Uỷ ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho:

– Hội Liên hiệp Thanh niên Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thanh niên và phong trào Thanh niên Thành phố Hà Nội năm 2007;

– Đồng chí Hoàng Việt Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT, Quận Tây Hồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội LHTN và phong trào Thanh niên Thành phố Hà Nội năm 2007.