Xứng danh “Doanh nghiệp văn hoá”

Hưởng ứng năm “Ngoại giao Văn hóa” do Chính phủ phát động, ngày 21/5/2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hiệp hội UNESCO Việt Nam trao Chứng nhận Vàng danh dự “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO Việt Nam” cho Tập đoàn HiPT.

Bài báo của phóng viên Hải Vũ đăng trên Thời báo Doanh nhân Số: 25 (65), từ ngày 15/06-21/06 năm 2009, nhận định về môi trường văn hoá kinh doanh trong Tập đoàn HiPT.

van hoa doanh nghiep