Hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới

Ngày 26/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Hà Nội) tổ chức Hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

cwpvf3hy

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu xu hướng phát triển về công nghệ và giải pháp công nghệ thông tin trong thời kỳ 4.0; thực trạng an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống hành chính Nhà nước; giải pháp wifi trên nền tảng công nghệ mới Aruba; giám sát an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng có tổ chức; một số giải pháp về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Sơn La.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) – Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2019, ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó có 968 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 635 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware), 1.556 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing). Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực quản lý an toàn thông tin, ban hành các quyết định, quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp đảm bảo thông tin mạng cho hệ thống hành chính và giám sát tình hình an ninh mạng; đưa ra một số biện pháp về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm ra các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, nhằm liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.