Ứng viên sẽ trải qua các vòng:
Lựa chọn hồ sơ, thi tuyển, phỏng vấn tại HiPT

 • 1

  1. Lựa chọn hồ sơ

  Vòng lựa chọn hồ sơ nhằm xem xét tính phù hợp của các hồ sơ ứng viên so với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Tất cả các ứng viên có hồ sơ được lựa chọn (short list) sẽ được thông báo lịch thi tuyển/phỏng vấn.

 • 2

  2. Thi viết

  Đây là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và Công ty. Thông qua buổi phỏng vấn, Công ty sẽ thu thập thêm thông tin để đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với vị trí tuyển dụng. Những vấn đề Công ty thường xem xét trong buổi phỏng vấn: Kiểm tra lại quá trình đào tạo, kinh nghiệm của ứng viên; Đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, phong cách, … Phỏng vấn là một buổi trao đổi cởi mở giữa Công ty và ứng viên. Ứng viên có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến Công ty thông qua các thành viên Hội đồng phỏng vấn. Tùy từng ứng viên và vị trí tuyển dụng, có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn. Ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ được Công ty thông báo kết quả bằng email/điện thoại (thông thường trong vòng 7 ngày kể từ ngày phỏng vấn).

 • 3

  3. Phỏng vấn

  Đây là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và Công ty. Thông qua buổi phỏng vấn, Công ty sẽ thu thập thêm thông tin để đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với vị trí tuyển dụng. Những vấn đề Công ty thường xem xét trong buổi phỏng vấn: Kiểm tra lại quá trình đào tạo, kinh nghiệm của ứng viên; Đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, phong cách, … Phỏng vấn là một buổi trao đổi cởi mở giữa Công ty và ứng viên. Ứng viên có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến Công ty thông qua các thành viên Hội đồng phỏng vấn. Tùy từng ứng viên và vị trí tuyển dụng, có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn. Ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ được Công ty thông báo kết quả bằng email/điện thoại (thông thường trong vòng 7 ngày kể từ ngày phỏng vấn).

 • 4

  4. Thỏa thuận hợp đồng

  Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn sẽ được mời đến Công ty để thỏa thuận các vấn đề liên quan: Công việc, loại hợp đồng, mức lương, thời gian thử việc, thời gian làm việc, các chế độ chính sách khác của Công ty,…

 • 5

  5. Nhận việc

  Căn cứ vào các thỏa thuận đã thống nhất, ứng viên đến Công ty chính thức tiếp nhận công việc vào thời gian đã được thống nhất. Các thủ tục tiếp theo được thực hiện theo Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách trực tiếp và cán bộ Nhân sự.